DSK-logo

'Dinxper's Smartlappenkoor'
(hoe het begon)

Thea Diepenbroek, Henny Ostendorp en koorleidster Dini Jansen namen het initiatief om in Dinxperlo een smartlappenkoor op te richten.
Begin maart plaatste De Band een artikel met daarin de oproep je aan te melden voor het op te richten koor.

Het animo was overweldigend, meer dan 25 mensen reageerden direct en onder grote belangstelling werd dan ook op 8 april 2008 het Dinxper's Smartlappenkoor als vereniging opgericht.
Op 22 april werd de eerste oefenavond georganiseerd. In de maanden die daarop volgden, bleef de belangstelling van nieuwe leden aanhouden. Het maximum aantal leden werd op 46 gesteld en al snel werd dat aantal dan ook gehaald.

Tijdens de ledenvergadering, gehouden op 1 september 2008, kon het interim-bestuur de leden meedelen dat de statuten waren vastgesteld en dat het lidmaatschap van de Bond voor Smart- en Levensliederen een feit was.

Dini Jansen heeft zich jarenlang met hart en ziel voor ons koor ingezet en de leiding van het koor vol overgave op zich genomen tot en met 2014.

Uitvoering-01

DSK-footer