DSK-logo

Algemeen

Doel

Het koor komt 1 x per week bij elkaar om samen in een gezellige sfeer te zingen.

Repertoire:

Het repertoire wordt bepaald door het Bestuur en de dirigent en mede op aangeven van de leden.

Repetitieavond:

Maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur.
Locatie: het Kerkelijk Centrum, Markt 4, 7091 CJ Dinxperlo.

Contributie:

De contributie bedraagt € 12,50 per maand. De contributie dient uiterlijk de 1e van de maand, vooruit betaald te worden. Men mag de contributie per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks vooruit betalen.

Besteding contributiegeld:

De contributie wordt gebruikt ter bestrijding van algemene kosten voor repetities en optredens, portokosten en kopieerkosten. Als het saldo dat toelaat, kan er geld worden besteed ten algemene nutte van de leden, o.m. bij ‘Lief en leed’. Als daar aanleiding toe is zal de contributie aangepast worden.

Financieel jaarverslag:

Wordt jaarlijks opgesteld en door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Tekstboeken:

Ieder lid schaft zelf een zwarte ringband map aan, A4-formaat. De teksten worden verspreid via het Bestuur.

Statuten:

Klik hier voor de statuten.

Privacy beleid

Klik hier voor de privacy voorwaarden

Uitvoering-01

DSK-footer